Displaying which GNU/Linux distro we have installed on our computer

Below, all we need to do in order to know what GNU/Linux distribution we have installed on our computer:

In Debian:

cat /etc/debian_version 5.0.1

In RedHat:

cat /etc/redhat-release Red Hat Linux release 7.3 (Valhalla)

In Ubuntu:

$ lsb_release -a No LSB modules […]

Patching a non-GPL 2.4.XX GNU/Linux Kernel binary module

The issue

This post concerns an old technical problem related to GNU/Linux Kernel branch 2.4.XX and a non-GPL binary LKM developed by Adaptec. At the time, we had to load that LKM in order to setup a GNU/Linux RedHat 9.0 distro on a RAID-1 hard disks box. We had got an […]

Afegir tipus de lletra nou en format otf. Free Font: Yanone Kaffeesatz

URL de Yanone Kaffeesatz

Possibles tipus de lletra:

TrueType OpenType

Procés d’instal·lació per a un usuàri particular:

Cóm instal·lem les fonts?

Tanquem totes les aplicacions. Obrim el directori /home. Al menú Visualitza > Mostra els fitxers ocults. Hem de veure un directori .fonts si no el veiem el crearem. Copiarem els fitxers .otf

Procés d’instal·lació […]