Patching a non-GPL 2.4.XX GNU/Linux Kernel binary module

The issue

This post concerns an old technical problem related to GNU/Linux Kernel branch 2.4.XX and a non-GPL binary LKM developed by Adaptec. At the time, we had to load that LKM in order to setup a GNU/Linux RedHat 9.0 distro on a RAID-1 hard disks box. We had got an […]

Afegir tipus de lletra nou en format otf. Free Font: Yanone Kaffeesatz

URL de Yanone Kaffeesatz

Possibles tipus de lletra:

TrueType OpenType

Procés d’instal·lació per a un usuàri particular:

Cóm instal·lem les fonts?

Tanquem totes les aplicacions. Obrim el directori /home. Al menú Visualitza > Mostra els fitxers ocults. Hem de veure un directori .fonts si no el veiem el crearem. Copiarem els fitxers .otf

Procés d’instal·lació […]

AIDE un IDS per Debian

Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE) amb llicència GPL. Ens permetrà conèixer quins canvis hem tingut als fitxers del sistema des d’un punt conegut. Normalment, això ens permet conèixer l’abast d’un compromis al nostre sistema o recuperar el sistema si tenim qualsevol problema.

Per fer-ho instal·larem el paquet aide.

apt-get install aide