Actualització d’Openoffice 3.1.1 en Debian Lenny

/opt# tar -zxvf OOo_OOO310_m19_LinuxX86_install_ca_deb.tar.gz
cd DEBS
dpkg -i *.deb

Si tenim la versió en anglès podem baixar només les traduccions. El procediment d’instal·lació el podeu seguir a continuació

Pages: 1 2 3