Actualització d’Openoffice 3.1.1 en Debian Lenny

Anem amb les traduccions:
Descarreguem el paquet d’aquí OOo_3.1.1_090823_LinuxIntel_langpack_ca_deb.tar.gz 23-Aug-2009 22:33 22M
Desempaquetem:

/opt# tar -zxvf OOo_OOO310_m19_LinuxX86_install_ca_deb.tar.gz
cd DEBS
dpkg -i *.deb

Pordecim a la instalal·lació:

/opt/ca/DEBS# dpkg -i *.deb
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 174750 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca (de ooobasis3.1-ca_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-base prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-base (de ooobasis3.1-ca-base_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-binfilter prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-binfilter (de ooobasis3.1-ca-binfilter_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-calc prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-calc (de ooobasis3.1-ca-calc_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-draw prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-draw (de ooobasis3.1-ca-draw_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-help prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-help (de ooobasis3.1-ca-help_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-impress prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-impress (de ooobasis3.1-ca-impress_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-math prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-math (de ooobasis3.1-ca-math_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-res prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-res (de ooobasis3.1-ca-res_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet ooobasis3.1-ca-writer prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant ooobasis3.1-ca-writer (de ooobasis3.1-ca-writer_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet openoffice.org3-ca prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant openoffice.org3-ca (de openoffice.org3-ca_3.1.1-19_i386.deb) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-base (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-binfilter (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-calc (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-draw (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-help (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-impress (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-math (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-res (3.1.1-19) ...
S'està configurant ooobasis3.1-ca-writer (3.1.1-19) ...
S'està configurant openoffice.org3-ca (3.1.1-19) ...

Pages: 1 2 3