Compilació del kernel com a paquete .deb

El propòsit de compilar un kernel com a paquet debian és poder-lo incloure en un repositori propi i dispossar de la última versió de kernel disponible.

1. Descarregarem l’última versió.
Per exemple, escollirem la versió:  linux-2.6.28.3.tar.bz2
2. Guardarem el fitxer a /usr/src

cd /usr/src
tar xfjv linux-2.6.28.3.tar.bz2
ln -s linux-2.6.28.3 linux
cd /usr/src/linux

3. Copiarem la configuració que desitgem:

cp /boot/config ./.config

4. Executarem:

make menuconfig

menuconfig2
escollirem els mòduls i opcions que ens interessin, per exemple el nou sistema de fitxers EXT4

5. Compilarem de nou la imatge:

make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg --initrd --append-to-version=-custom kernel_image kernel_headers

El proces pot trigar unes hores depenen de l’equip.
Paciència.

Els paquets creats es deixen a la carpeta /usr/src.

linux-headers-2.6.28.3-custom_i386.deb
linux-image-2.6.28.3-custom_i386.deb

6. Per últim només queda instal·lar els paquets al sistema:

dpkg -i linux*

Ara ja tindrem instal·lat el nostre primer kernel compilat per nosaltres mateixos.

7. El grub s’haurà actualitzat amb el nou kernel.

Alerta:
Si treballem habitualment amb VirtualBox haurem de
recompilar els seus mòduls
, això és molt fàcil amb la versió 2.1.2.