Creació del paquet OpenOffice 3.0 per a Debian x86_64 en català

Treballem sobre els paquests:
OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_en-US_deb.tar.gz
OOo_3.0.1_090114_LinuxX86-64_langpack_ca_deb.tar.gz

Gràcies als que han participat en les traduccions d’aquests paquets.

Us deixem aquí el fitxer de 177 Mb mentre anem buscant on deixar-lo.

OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb-aa
OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb-ab
OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb-ac
OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb-ad

El servidor no permet fitxers més grans de 100MB, per tant els hem tallat

split -b50m OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb.tar.gz OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb-

Per juntar-los només cal:

cat OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb-* > OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_ca_deb.tar.gz