OpenOffice 3.1 Release Candidate 1 en català

Nota 06/10/09:
Els enllaços han estat eliminats. No funciona. L’únic enllaç és aquest i ens envien a la versió 2.4.1.

pantallazo-quant-a-lopenofficeorg
Per Debian:

Per altres S.O. consultar aquest enllaç.
El post continua amb el procès d’instal·lació …

Pages: 1 2