Afegir tipus de lletra nou en format otf. Free Font: Yanone Kaffeesatz

family_overviewURL de Yanone Kaffeesatz

Possibles tipus de lletra:

 • TrueType
 • OpenType

Procés d’instal·lació per a un usuàri particular:

Cóm instal·lem les fonts?

 • Tanquem totes les aplicacions.
 • Obrim el directori /home.
 • Al menú Visualitza > Mostra els fitxers ocults.
 • Hem de veure un directori .fonts si no el veiem el crearem.
 • Copiarem els fitxers .otf

Procés d’instal·lació per tots els usuàris del sistema:

 • Tanquem totes les aplicacions.
 • Copiem les fonts en un directori, p.e. en l’Escritori –> fonts
 • Des d’un terminal fem:
  sudo cp -R ~/Desktop/fonts /usr/share/fonts
 • De forma opcional podem reconstruir la cache de fonts del sistema amb:
  sudo fc-cache -f -v