Instal·lació de tipus de lletres com l’Arial, Verdana, Courier a Debian

De vegades necessitem treballar amb aquests tipus de lletra. Quant estiguin instal·lades estaran disponibles per tot el sistema, inclús l’OpenOffice.

Etch/Lenny

apt-get install msttcorefonts

apt-get install msttcorefonts
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'instal·laran els següents paquets extres:
cabextract ttf-liberation ttf-mscorefonts-installer x-ttcidfont-conf
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
cabextract msttcorefonts ttf-liberation ttf-mscorefonts-installer
x-ttcidfont-conf
0 actualitzats, 5 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
Es necessita obtenir 1125kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 2245kB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]?

apt-get install ttf-mscorefonts-installer

 apt-get install  ttf-mscorefonts-installer
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències       
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
ttf-mscorefonts-installer ja es troba en la versió més recent.
S'ha marcat ttf-mscorefonts-installer com instal·lat manualment.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.

Podem veure a la captura com ara ja tenim disponibles aquests tipus de lletra,

openofficeorgwriter

Algunes de les fonts que s’instal·len:
Andale Mono
Arial Black
Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
Comic Sans MS (Bold)
Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
Georgia (Bold, Italic, Bold Italic)
Impact
Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic)
Verdana (Bold, Italic, Bold Italic)
Webdings