Afegir Bash Completion en Debian

Afegirem una opció per disposar d’autocompletat més potent a la shell, molt útil per no haver de teclejar tant.

Podem fer una prova per comprovar que no ho tenim actiu. Teclegem per exemple:

apt-g [TAB] i ens afegirà –> apt-get Si hara fem: apt-get ins[TAB] no farà res més.

Debugging bash scripts

Tool for debugging shell scripts. Bash Debugger Project (bashdb)