Actualització d’Openoffice 3.1.1 en Debian Lenny

Actualment a la versió 5.0 de Debian (amb nom clau lenny) podem trobar la versió 2.4.1 d’Openoffice en els repositoris. Actualment, la última versió d’OpenOffice, és la 3.1.1, una diferència massa gran. Si voleu gaudir de les últimes novetats d’OpenOffice seguiu les instruccions.

Podem descarregar els paquets des de l’adreça: OOo_OOO310_m19_LinuxX86-64_install_ca_deb.tar.gz 23-Aug-2009 21:32 160M

Desempaquetem […]

Deshabilitar IPv6 en Debian

Per defecte tenim habilitat IPv6 que de moment només porta mal de caps. Si us fixeu, executant lsof -i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 lsof -i COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME portmap 2556 daemon 4u […]

SquirrelMail 1.4.17 & G/PGP Plugin 2.1

The issue

Using GPG Plugin 2.1 through SquirrelMail 1.4.17 crashes when a new email is encrypted or encrypted and signed, no matter if this new email message has attachments or not. The error caugh right from the PHP-error log is:

[Fri May 15 08:14:21 2009] [error] PHP […]