Afegir tipus de lletra nou en format otf. Free Font: Yanone Kaffeesatz

URL de Yanone Kaffeesatz

Possibles tipus de lletra:

TrueType OpenType

Procés d’instal·lació per a un usuàri particular:

Cóm instal·lem les fonts?

Tanquem totes les aplicacions. Obrim el directori /home. Al menú Visualitza > Mostra els fitxers ocults. Hem de veure un directori .fonts si no el veiem el crearem. Copiarem els fitxers .otf

Procés d’instal·lació […]

Installing fonts FFF Tusj.ttf

The easiest way to install a truetype font. For example we want to install FFFTusj.ttf Create Folder fffTusj and copy FFF Tusj.ttf file inside.

mkdir /usr/share/fonts/truetype/fffTusj

And finally,

sudo fc-cache -f -v /usr/share/fonts: caching, new cache contents: 0 fonts, 3 dirs /usr/share/fonts/X11: caching, new cache contents: 0 fonts, 6 dirs /usr/share/fonts/X11/100dpi: caching, […]