Deshabilitar IPv6 en Debian

Per defecte tenim habilitat IPv6 que de moment només porta mal de caps. Si us fixeu, executant lsof -i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 lsof -i COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME portmap 2556 daemon 4u […]