Installing fonts FFF Tusj.ttf

The easiest way to install a truetype font. For example we want to install FFFTusj.ttf Create Folder fffTusj and copy FFF Tusj.ttf file inside.

mkdir /usr/share/fonts/truetype/fffTusj

And finally,

sudo fc-cache -f -v /usr/share/fonts: caching, new cache contents: 0 fonts, 3 dirs /usr/share/fonts/X11: caching, new cache contents: 0 fonts, 6 dirs /usr/share/fonts/X11/100dpi: caching, […]

Instal·lació de tipus de lletres com l’Arial, Verdana, Courier a Debian

De vegades necessitem treballar amb aquests tipus de lletra. Quant estiguin instal·lades estaran disponibles per tot el sistema, inclús l’OpenOffice.

Etch/Lenny

apt-get install msttcorefonts

apt-get install msttcorefonts S’està llegint la llista de paquets… Fet S’està construint l’arbre de dependències S’està llegint la informació de l’estat… Fet S’instal·laran els següents paquets extres: cabextract ttf-liberation ttf-mscorefonts-installer x-ttcidfont-conf […]