Actualització a Lenny

Després d’actualitzar les sources.list i de fer un apt-get update ens trobem amb això:

W: There is no public key available for the following key IDs: 4D270D06F42584E6

Hem fet el següent:

apt-key update gpg: key 2D230C5F: "Debian Archive Automatic Signing Key […]

Update debian

apt-get update apt-get dist-upgrade -y –force-yes apt-get autoremove –purge -y apt-get autoclean